درباره شرکت

تولید اقلام یدکی مصرفی جوش مقاومتی
تولید قطعات خودرو
فرآوری مواد آلیاژی پایه مش