شرکت فناوری اطلاعات طوبی امید راهبر

فرصت شغلی - 0

درباره شرکت

شرکت طوبی امید راهبر با هدف همراهی با شبکه های اطلاعات و سیاست های کلان کشور، ضمن ایجاد و توسعه مرکز داده قدرتمند و متناسب با به روزترین استانداردهای جهانی و سایر زیرساخت ها ارتباطی مورد نیاز توانایی ارائه خدمات در جهت حمایت و کسب و کارهای نوین را دارد علاوه بر آن این مرکز به عنوان محل استقرار و ارائه سرویس به سامانه های سایر سازمان های دیگر تبدیل می شود و همواره میزبان پروژه های بزرگ ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است.