درباره شرکت

یک مجموعه‌ی فعال در حوزه‌ی سایبری که از سال 97 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با جذب نیروهای متخصص و توانمند در طول فعالیت خود چندین پروژه مطالعاتی و فنی در حوزه امنیت سایبری را تولید کرده است.