درباره شرکت

مجموعه دانش بنیان در حیطه طراحی، معماری و تولید نرم‌افزارهای سازمانی
سرویس دهنده رایانامه و احراز هویت متمرکز در سطح کشور
فعال در حیطه‌های مختلف فناوری اطلاعات شامل امنیت، طراحی مراکز داده، ارایه مشاوره و …