درباره شرکت

ما به عنوان پیمانکار تاسیسات، اتوماسیون، نیرو و انفرماتیک ؛ جهت بهبود شرایط زندگی و ایجاد امکان استفاده بهینه از مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی ؛ بهترین و سریعترین خدمات را از طریق طراحی، تهیه و اجرای کلیه تجهیزات با استفاده از نیروی متخصص و بالاترین تکنولوژی روز، به تمامی کارفرمایانمان در کشور ایران ارائه می دهیم.