درباره شرکت

مجموعه رستوران مرغ سوخاری دی بیش از 40 سال است که فعالیت دارد. در این مجموعه برآنیم که با همکاری تمامی بخش ها ، همراه در مسیر پیشرفت مجموعه باشیم.