درباره شرکت

ما در زمستان سال 1388 با توکل بر فرمانروای عالم و امید به رشد و توسعه شروع به فعالیت کردیم.با نوآوری ها و صداقتی که در ارائه خدمات داشتیم ،توانستیم در مدت زمان کوتاهی لبخند رضایت مندی را بر چهره مشتریان به نقش برسانیم. حال اینکه بهترین خدمات شایسته شماست و پیمان حریق در طول فرآیند خرید ،یعنی پیش ،حین و پس از خرید بیشترین ارزش را برای شما خلق می کند.پیمان حریق در حوزه کالا و خدمات آتش نشانی فعالیت می نماید.