درباره شرکت

موسسه هوش برتر ایرانیان از سال 1396 فعالیت خود را شروع کرده است. این موسسه برگزار کننده جامع ترین دوره های مهارت های مطالعه می باشد.
تلاش برای کسب رضایت 100 درصدی همکاران و مهارت آموزان مشخصه اصلی این مجموعه است.
هوش برتر ایرانیان تلاش دارد تا 3 سال آینده تبدیل به بزرگترین وبسایت آموزشی در کشور شود