درباره شرکت

در پونیشا ما به کارآفرینان، کسب و کارهای کوچک و متوسط کمک می‌کنیم تا از طریق امکانات پلتفرم بتوانند به راحتی نیروی متخصص مورد نظر خود را پیدا کنند و بصورت غیر حضوری با آنها پروژه‌های خود را انجام دهند.
از طرفی مکان امنی برای هزاران فریلنسر در سرتاسر ایران فراهم کرده‌ایم تا با اطمینان از دریافت وجه بصورت غیر حضوری با کارفرمایان کار کنند.
روزانه هزاران نفر از خدمات پونیشا استفاده می‌کنند.