درباره شرکت

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی مهراب گشت سبز از دهه هفتاد با دریافت مجوز های بند “ب” از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بند “الف” از سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت “یاتا” در خصوص صدور بلیت اعم از داخلی و خارجی برای کلیه خطوط هوایی و همچنین تورهای ورودی و خروجی و دریافت مجوز از راه آهن سراسری جمهوری اسلامی، به منظور ارائه خدمات به مسافران فعالیت خود را آغاز نموده است.