درباره شرکت

شرکت آوا عدل آرا، بر بستر پلتفرم عدل آرا (پلتفرم هوشمند ارائه خدمات حقوقی) در حال فعالیت در حوزه ارائه خدمات آنلاین حقوقی همچون، مشاوره تلفنی،تنظیم اوراق قضایی و …. میباشد.