درباره شرکت

ماخ یک خانواده است. ما برای ساخت هرچه بهتر پروتزهای دندانی ثابت دور هم جمع شدیم و این خانواده هر روز بزرگتر میشود. همه در کنار هم، بدون توقف و به سرعت برای ساختن آینده‌ تلاش میکنیم. اینجا هر روز از روز قبل خود سبقت میگیریم تا تجربه‌ای منحصر بفرد را برای مشتریانمان رقم بزنیم. در ماخ هر روز یک آغاز است. ما درکنار هم، برای و برای ماخ بدون هیچ مانعی رو به جلو حرکت میکنیم.