درباره شرکت

جلا یعنی واضح و روشن کردن، صیقل دادن، تابش و درخشش این نام را انتخاب کردیم تا در مسیر رشد و بالندگی روحی و روانی افراد جامعه گام برداریم. ما بر این باور هستیم که همه انسان ها شایسته چشیدن طعم آرامش و یک زندگی خوب هستند. در مرکز جلا شما میتوانید از خدمات مشاوره و روان درمانی با رویکرد روانکاوی و روان پویشی فشرده کوتاه مدت، زوج درمانی، دارو درمانی برای بزرگسالان، بازی درمانی و گروه درمانی برای کودکان بهره ببرید.