درباره شرکت

شرکت ایران لیزر، فعالیت در زمینه تولید و طراحی تجهیزات پزشکی، قطعات پالایشگاه، پتروشیمی و نفت، خانه هوشمند و نرم افزارهای موبایلی