درباره شرکت

مهندسین مشاور هور و معماری پایدار در سال 1389 در اصفهان تاسیس و به شماره 42422 به ثبت رسیده است.این مهندسین مشاور با اخذ گواهی صلاحیت خدمات مشاوره در زمینه پروژه های معماری و شهر سازی از زمان تاسیس تا به امروز انجام بیش از 200 پروژه شاخص را در کارنامه خود دارد. مهندسین مشاور هور ضمن جلب رضایت کارفرمایان تلاش نموده است در راه قوام هویت ملی و بومی جامعه معماری کشور گام برداشته و با نگاهی هدفدار به طرح های پژوهشی و ارائه ی خدمات مشاور فنی و علمی با آفرینش فضا (خلق فضای معماری) گامی در جهت ارتقاء فرهنگ و هنر این سرزمین و توسعه پایدار آن بردارد.