درباره شرکت

ما در جهت تامین نیازمندی‌های آهن و فولاد ارگانها، کارخانجات، شرکتها، کارگاه‌ها و مردم به صورت مستمر و پویا فعالیت می کنیم.